245. Inocenc XIII. (Innocentius)

Pocházel z řad vysoké italské šlechty, studia zahájil v Anconě a ukončil v Collegio Romana, kde získal doktorát kanonického a občanského práva. V roce1695 byl vysvěcen na biskupa, působil jako nuncius ve Švýcarsku a Portugalsku. V roce 1706 byl jmenován kardinálem. Pro své výjimečné schopnosti byl zvolen papežem. Jako papež podporoval Benátky a Maltu při jejich bojích s Turky. V r. 1724 onemocněl kýlou, která mu praskla, a na infekci zemřel.