243. Inocenc XII. (Innocentius)

Pocházel ze šlechtické rodiny, studoval v Collegio Romana, kde získal doktorát kanonického a občanského práva. Nastoupil jako úředník soudu u papeže Urbana VIII. Roku 1652 se stává biskupem, r. 1681 kardinálem. Byl zvolen jako kompromisní papež, na kterém se shodla francouzská a italská frakce kardinálů. Ihned po svém zvolení vydal papežskou bulu, kterou zrušil nepotismus. Během pontifikátu zefektivnil působení soudů, potlačil simonii a jmenoval 30 kardinálů. Inocenc byl jedním z nejlepších papežů své doby.