237. Inocenc X. (Innocentius)

Studoval v Collegio Romana, kde získal titul bakaláře práva. Poté nastoupil do funkce konzistorního advokáta. Později byl jmenovaný titulárním latinským patriarchou Antiochie. R. 1644 byl zvolen papežem. Po svém zvolení začal dělat nápravu ve financích. Obvinil rodinu Barberuniů (ze které pocházel předchozí papež) ze zneužití veřejných financí a její majetek byl zkonfiskován. Inocenc byl velmi vzdělaný, hovořil šesti jazyky, miloval spravedlnost a vedl vzorný život. Stín na jeho pontifikát vrhá jeho švagrová, která měla velký vliv v papežské kurii a rozhodovala o politických záležitostech papežského státu. Za jeho pontifikátu pokračovala Třicetiletá válka, která byla ukončena Vestfálským mírem.