231. Inocenc IX. (Innocentius)

Vystudoval univerzitu v Bologni, kde získal doktorát civilního a církevního práva. Později byl vysvěcen na kněze. Přestěhoval se do Říma, kde se stal sekretářem kardinála Ardinghelliho. V roce 1560 byl vysvěcen na biskupa, později byl jmenován titulárním patriarchou Jeruzaléma a získal kardinálský klobouk. V roce 1591 byl zvolen papežem. Podporoval Ligu proti francouzskému králi Jindřichu IV. Navarrskému. Za dva měsíce po zvolení za papeže umřel.