205. Inocenc VII. (Innocentius)

Pocházel z prosté rodiny, studoval v Perugii, Padově, a v Boloni, vyznamenal se v učení civilního a kanonického práva. Papež Urban VI. jej vzal pro jeho talent do kurie a poslal jej na deset let do Anglie jako papežského legáta. Za papeže byl zvolen jednomyslně. Udělal ale chybu, když svého nehodného synovce jmenoval kardinálem. Kardinála popudilo, že se Římané vzbouřili proti papeži a nechal popravit římskou delegaci. Papež, i když za tento čin nebyl odpovědný, musel uprchnout z Říma do Viterba. Po roce mu Římané přinesli klíče od města, aby se vrátil. 13. 3.1406 vjel slavnostně do Říma. Krátce před svou smrtí plánoval obnovit římskou univerzitu, ale toto již z důvodu úmrtí nestihl.