246. Benedikt XIII. (Benedictus)

Narodil se do vysoké šlechtické rodiny Orsiniů, v mládí vstoupil do dominikánského řadu. Roku 1672 byl proti své vůli jmenován kardinálem – knězem, později se stal biskupem v Manfredonii, Ceseně a Beneventu. Po smrti papeže Inocence byl zvolen za papeže kvůli svému asketickému životu. Tuto volbu odmítl, protože se považoval za nehodného takovéhoto úřadu. Po několika hodinách přesvědčování přijal tento úřad a přijal jméno Benedikt XIV. Později změnil jméno na Benedikt XIII., protože předchozí Benedikt XIII. byl považován za vzdoropapeže. I jako papež se staral osobně o nemocné a umírající. V r. 1729 svatořečil Jana Nepomuckého. Zrušil loterii v Římě a snažil se potlačit dekadentní životní styl italských kardinálů a kněží.