Benedikt XIV. (Benedictus) – 1. vzdoropapež

Benedikt XIV. bylo jméno použité dvěma vzdoropapeži v 15. století.

Když Kostnický koncil sesadil vzdoropapeže Benedikta XIII., ten toto rozhodnutí nerespektoval a uprchl na španělský hrad Peñíscola. Před svou smrtí jmenoval čtyři kardinály. Tři z nich v r. 1423 na hradě Peñíscola zvolili za dalšího vzdoropapeže Muñoze, který přijal jméno Klement VIII. Čtvrtý kardinál Jean Carrier se dostavil na hrad až v prosinci 1423. Rozhodl, že Muñoz – Klement VIII. - je nevhodný kandidát na papeže, uspořádal vlastní volbu a zvolil v podstatě za vzdoropapeže vzdoropapeže Francouze Bernarda Garniera, který přijal z úcty k Benediktu XIII. jméno Benedikt XIV. Všechny země s výjimkou Aragonie ale uznávaly právoplatného papeže Martina V. O životě Benedikta XIV. existuje málo věrohodných zpráv, vykonával totiž svůj úřad tajně, jako „skrytý papež“, z listu hraběte z Armagnacu Janě z Arku vyplývá, že pouze Jean Carrier znal místo jeho pobytu. Garnier jmenoval další čtyři kardinály, z nichž jménem známe pouze Jeana Faralda.