Benedikt XIII. (Benedictus) – vzdoropapež

Španěl, civilním jménem Pedro Marinez de Luna y Gotor se narodil do šlechtické rodiny 20. 12. 1328 v Illuece ve Španělsku. Po smrti vzdoropapeže Klementa VII. byl v Avignonu zvolen Pedro za papeže (vzdoropapeže) a přijal jméno Benedikt XIII. Kardinálové měli snahu dvojpapežství řešit, proto svolali proti vůli papeže i vzdoropapeže koncil do Pisy r. 1409. Koncil prohlásil oba papeže jako nepřátele církevní jednoty za heretiky a sesadil je. Potom zvolil nového papeže Alexandra V. Papež i vzdoropapež odmítli ale odstoupit, a tak byli papežové tři. Francie stáhla svoji podporu Benediktu XIII. a jeho pozice byla oslabena. 30. 10. 1415 byl svolán za pomoci císaře Zikmunda koncil do Kostnice. I zde byl odsouzen vzdoropapež Benedikt XIII., který toto odmítl uznat. To však už pozbývalo významu, protože jej jako papeže stejně skoro nikdo neuznával. Benedikt uprchl na hrad Peñíscola , v blízkosti Tortosa, kde zůstal až do své smrti r. 1423.