Paschal III. - vzdoropapež

Civilním jménem Guido di Crema. Před zvolením byl kardinálem – biskupem ve Frascati. Zvolen 26. 4. 1164 stejnou skupinou šesti kardinálů, kteří zvolili vzdoropapeže Viktora IV. (5) za podpory císaře Fridricha I. Paschal III. prohlásil za svatého císaře Karla I. Velikého za účasti císaře. Církev tuto kanonizaci neuznala a Karel I. V roce 1179 třetí lateránský koncil zrušil všechny jeho vyhlášky, včetně svatořečení. Karel I. Veliký byl svatořečen až papežem Inocencem VI. Paschal III. zemřel 20. 9. 1168