161. Paschal II. (Paschalis)

V roce 1102 obnovil zákaz investitury a císaře Jindřicha IV. vyobcoval z církve. V roce 1111 uvěznil na dva měsíce Jindřich V. Sálský papeže a kardinály, aby mu slíbili císařskou korunovaci. V roce 1113 uznal papež Paschal řád rytířů sv. Jana - Johanitů.