186. Inocenc V. (Innocentius)

V 16 letech vstoupil do dominikánského řádu, v kterém získal velký věhlas jako kazatel. Dvanáct let vyučoval na pařížské bohoslovecké fakultě, kde byl prvním nástupcem Tomáše Akvinského. V roce 1272 byl jmenován arcibiskupem v Lyonu, později pak kardinálem-biskupem v Ostii u Říma. Byl prvním dominikánem, který se stal papežem. Během svého krátkého pontifikátu měl snahu o sjednocení západního a východního křesťanství. V době, kdy umíral, právě zařizoval vyslání legátů k byzantskému císaři Michaelu VIII.