198. Benedikt XII. (XI.) (Benedictus) viz. 195. papež Benedikt XI. (X.)

Pocházel ze skromných poměrů, byl synem pekaře nebo mlynáře. V mládí vstoupil do cisterciáckého řádu. Díky své inteligenci a organizačním schopnostem byl jmenován biskupem. Papežem byl zvolen v konkláve během prvního kola hlasování. Běžnou praxí v té době bylo, že kardinálové v prvním kole hlasovali pro kardinála, který byl nevolitelný, aby bylo vidět, ke komu se ostatní kardinálové přiklánějí. Tentokrát více než dvě třetiny z kardinálů nezávisle hlasovaly pro Fourniera. Neměli tedy v úmyslu jej zvolit při prvním hlasování, byla to zcela náhodná záležitost. V církevních záležitostech byl Benediktův pontifikát pro církev velice dobrý. Benedikt trávil většinu času prací na řešení otázek teologie. V politických vztazích už tolik úspěšný nebyl. Začal stavět v Avignonu nový papežský palác, jako první papež použil nad znakem zkřížené klíče. Benedikt XII. byl třetím avignonským papežem.