195. Benedikt XI. (X.) (Benedictus)

Pocházel z chudé rodiny, o jeho výchovu pečoval strýc, který byl v Trevisu knězem. Mikuláš projevoval značnou inteligenci, brzy ovládal latinu a vynikal v duchovním životě. V Benátkách v r. 1254 vstoupil do dominikánského řádu, kde mu bylo umožněno teologické studium. Později byl zodpovědný za základní vzdělání mnichů v klášteře. V roce 1256 byl zvolen generálním představeným dominikánů, od r. 1298 byl jmenován kardinálem. Po volbě za papeže přijal jméno Benedikt XI. Od tohoto papeže je chybné číslování papežů jménem Benedikt, protože Benedikt X. byl vzdoropapež 1058 - 1059 a podle jeho pořadového čísla se nemělo počítat. Zrušil bulu svého předchůdce Unam Sanctum, která tvrdila, že papež je nadřazen světským panovníkům. Po krátkém pontifikátu náhle umírá v Perugii. Bylo podezření, že byl otráven, ale pro toto tvrzení neexistují přímé důkazy. Papež Benedikt X. je nyní považován za vzdoropapeže. V době volby Benedikta XI. byl ještě považován za legitimního papeže. Díky tomu se však změnilo číslování všech následujících papežů Benedikt o jedno číslo. Správně je tedy Benedikt XI. Benediktem X.