194. Bonifác VIII. (VII.) (Bonifatius)

Pocházel z urozeného katalánského rodu, studoval na právnických fakultách v Lodi a Paříži a byl nositelem titulu doktora obojího práva. Působil také jako papežův diplomat. Caetani byl zvolen papežem pár dní poté, co přesvědčil svého předchůdce, papeže Celestýna V., aby se vzdal svého úřadu. Přijal jméno Bonifác VIII. Od tohoto papeže je chybné počítání papežů jménem Bonifác, protože Bonifác VII. byl vzdoropapež a podle jeho pořadového čísla se nemělo počítat. Nový papež si dal za úkol dosáhnout všeobecného usmíření křesťanstva pod svou papežskou autoritou a dosažení věčného míru mezi všemi křesťany. Bonifác VIII. se ale v osobním i veřejném životě choval často velmi povýšeně a panovačně, což vedlo k tomu, že odmítal dělat v jednáních kompromisy – jeho plán na sjednocení křesťanstva tak ztroskotal právě na jeho panovačných snahách. Jeho představy o nedotknutelné autoritě papeže a o jeho moci nad všemi křesťanskými panovníky se nesetkaly s příliš velkým pochopením na královských dvorech, proto vedl spory snad se všemi panovníky v Evropě.