Benedikt X. - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 5. 4. 1058 do: 24. 1. 1059, sesazen

Benedikt měl problémy se svou volbou hned od počátku, neboť někteří kardinálové tvrdili, že si hlasy při volbě koupil (koupil mu je hrabě z Toskánska), výsledek volby tudíž podle nich nebyl platný. Tito kardinálové uspořádali novou volbu, při níž byl zvolen za papeže Mikuláš II. Zastánci papeže vzdoropapeže Benedikta vyhnali a právoplatný papež Mikuláš II. jej donutil abdikovat. Benedikt X. odešel na svůj statek, ale v roce 1060 byl zajat a uvězněn v hospici sv. Anežky Římské, kde mezi lety 1073 -1080 zemřel.