papežka Jana poprvé

Byla podle středověké legendy žena, která byla papežem v období 855-857. Až do 17. století byla její existence brána jako fakt. Současnými historiky a religionisty je však považovaná za fiktivní osobu, jejíž původ lze hledat v protipapežské satiře. První zmínka o papežce Janě pochází z roku 875, kdy je zmíněna v kronice Chronographia tripartita sepsaná Anastasiem Bibliothecariem, neúspěšným kandidátem na papeže. Tato zmínka se ovšem stěží dá považovat za spolehlivý zdroj. Zpráva o papežce Janě je totiž uvedena pouze v jednom z několika rukopisů této kroniky, jako poznámka na okraji vytržená z kontextu, byla vepsána rukopisem jiným než autora celého textu, navíc rukopisem, který nese známky písma z pozdější doby odpovídající době zapsání legendy ve 13. století Martinem z Opavy. Proto ji historici nepovažují za důvěryhodnou.