144. Benedikt VIII. (Benedictus)

Pocházel z rodu hrabat tusculských. Byl bratrem 145. papeže Jana XIX. Zakázal manželství kněží a vyhlásil celibát. Papež podporoval mír v Itálii, spojil se s Normany a zasadil se o porážku Saracénů na Sardinii.