136. Benedikt VII. (Benedictus)

Papež pocházel z toskánské šlechty. Nechal vyobcovat z církve vzdoropapeže Bonifáce VII. Podporoval mnišství a církevní reformy, v červnu 983 potvrdil sv. Vojtěcha za pražského biskupa. Zakázal simonii – svatokupectví. Jedná se o prodávání nebo kupování hodnot duchovních (svátosti, rozhřešení, odpustky, církevní moc, jurisdikce) za peníze, popřípadě protekci a různé služby.