Bonifác VII. - vzdoropapež

poprvé vzdoropapežem od: ?. ?. 973, po smrti císaře Oty I. do: ?. 7. 974, kdy uprchl z Říma; zemřel: 20. 7. 985

Civilním jménem Franco, pravděpodobně Francouz. Když syn císaře Oty I., Ota II. zjistil, co se stalo, táhl s vojskem na Řím. Bonifác VII. před ním uprchl do Konstantinopole, předtím ještě stihl vyloupit pokladnu ve vatikánské basilice sv. Petra.