135. Benedikt VI. (Benedictus)

Po smrti Jana XIII. se císař Ota I. rozhodl pro Benedikta, syna Hildebrandova, římští šlechticové chtěli za papeže Římana Franca, syna Ferruciova. Za necelý půlrok císař zemřel, čehož využila římská šlechta v čele s Crescentiem, bratrem zemřelého papeže Jana XIII. a v roce 974 papeže zajali a uvěznili. Vzápětí zvolili vzdoropapežem jáhna Franca, coby Bonifáce VII. Ten nechal současného papeže ve vězení uškrtit. Benedikt VI. potvrdil v roce 973 založení pražského biskupství.