133. Benedikt V. (Benedictus)

Též nazývaný Grammaticus - jazykovědec. Žil mravným a svatým životem. Zvolen 22. 5. 964 bez vědomí císaře. Po smrti papeže Lva VIII. 1. 3. 965 nastoupil do úřadu, ze kterého byl na rozkaz císaře Oty I. 23. 6. 965 sesazen a poslán do vyhnanství v Hamburku. Tam ho uctivě a se všemi poctami přijal arcibiskup Adaldago a ubytoval ho ve svém domě. Za týden papež zemřel 4. 7. 965. Jeho ostatky byly v roce 988 přeneseny císařem Otou III. do Říma, uloženy ve staré basilice sv. Petra. Při přestavbě chrámu se ztratily.