118. Benedikt IV. (Benedictus)

Exkomunikoval Balduina II. za vraždu remešského arcibiskupa Fulka. Za jeho pontifikátu jmenoval v Římě provensálský král Ludvík různé hodnostáře, mezi kterými vynikl senátor Teofylakt I. Tuscula, úředník Papežského státu. Ten soustředil ve svých rukou všechnu moc v Římě. S ním ovládla Řím na 60 let jeho ctižádostivá manželka Theodora a dcera Marozie. Tuto dobu temna, kdy události ovlivňovala nemravnost, označil vatikánský historik Caesar kardinál Baronius (1538–1607) za pornokracii.