113. Bonifác VI. (Bonifatius)

Zvolen římským duchovenstvem a lidem. V některých seznamech nebývá počítán mezi papeže, protože zemřel před vysvěcením na římského biskupa. Jeho smrtí nastalo nejsmutnější období v dějinách církve zvané temné století (saeculum obscurum), revoluce, boje a rozkrádání různých rodů v Římě ničilo stolec sv. Petra.