105. Benedikt III. (Benedictus)

Pocházel z římské rodiny, byl kardinálem, knězem při kostele sv. Kalixta za hradbami a byl znám jako zbožný a vzdělaný muž. Když po smrti papeže Lva IV. původní kandidát Hadrianus odmítl, byl proti své vůli zvolen papežem. Císař Lothar I. prosazoval svého kandidáta Anastazia, Římané zvolili Benedikta. Byl zatčen hned po volbě Anastasiovými stoupenci v Lateránské bazilice a vězněn. Po velkém vyjednávání byl 29. 9. 855 slavnostně uveden na stolec ve svatopetrském chrámu. Při slavnostní intronizační mši odpustil Anastasiovi a podal mu svaté přijímání. Císař Lothar však po mši Anastasia vyhnal z Říma. Dochovalo se mnoho listin s podpisem Benedikta III. Do jeho pontifikátu byla umístěna legenda o papežce Janě.