Theodor - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 3. 8. 686 do: 1. 10. 686

Říman, odstoupil, protože byl zvolen šlechtou, ne duchovenstvem. Odstoupil ve prospěch arcikněze od sv. Zuzany Konona.