94. Pavel I. (Paulus)

Bratr papeže Štěpána, jmenoval první kardinály, jako poradní sbor papeže (cardo = závěs, pant u dveří, hlavní, základní). Podobně jako jeho bratr a předchůdce byl ve velmi dobrých vztazích s franckým králem Pipinem Krátkým, jenž měl významný podíl na Pavlově zvolení. Do doby jeho pontifikátu spadají pokračující neshody s Langobardy pod vládou krále Desideria na severu Itálie i jejich následné urovnání. Za jeho pontifikátu se v Římě projevilo rozhodnutí synodu konaného roku 754 v Konstantinopoli, kde bylo z iniciativy císaře Konstantina V. opět odsouzeno uctívání obrazů (obrazoborectví neboli ikonoklasmus), což mělo za následek útěk mnoha řeckých mnichů do Říma.