Paschalis - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 21. 9. 687 do: 16. 12. 687, sesazen

Před spornými volbami byl Paschal arciděkan. Paschal i Theodor obsadili různá místa Lateránu a ani jeden z nich nechtěl ustoupit. Mezitím zástupci posádky, většina duchovenstva a obyvatel se setkali v císařském paláci a nakonec zvolili kněze Sergia jako Kononova nástupce. Paschal byl nakonec uvězněn v klášteře.