81 Benedikt II. (Benedictus)

Ve funkci papeže byl pouze 11 měsíců. Aby zabránil průtahům od zvolení ke jmenování papežem, prosadil u Konstantina IV., aby potvrzovací právo měl ravennský exarcha. Přesvědčil bývalého antiochijského patriarchu Makaria, aby opustil herezi monotheletismu, kvůli níž byl uvržen do klatby rozhodnutím Třetího konstantinopolského koncilu. Snažil se, aby kněží a biskupové měli vysokou duchovní vzdělanost.