69. Bonifác V. (Bonifatius)

Do úřadu nastoupil až 23. 12. 619, musel čekat rok na císařské potvrzení volby, protože císař válčil s Avary a Peršany. Zavedl právo chrámového azylu (útočiště) - kdo se schoval do kostela, nesměl být násilně odvlečen. Byl velký pacifista. Snažil se, aby císař neválčil s Avary a Peršany. V roce 622 (datum Mohamedova útěku) začal islámský letopočet (Mohamed + 632).