66. Bonifác III. (Bonifatius)

Bezvládí trvalo skoro rok, protože se v Římě vytvořily dvě strany (byzantská a římská) a nemohly se dohodnout na kandidátovi, do toho se vložil i císař Foka a celou situaci ještě více zkomplikoval. Po dlouhých vyjednáváních byl zvolen řecký jáhen Bonifác. Hned po svém nastoupení vydal dekret o biskupské a papežské volbě, v němž stanovil, že pod trestem klatby nesmí nikdo zasahovat do volby nebo určovat nástupce dosud žijícího biskupa.