10. Pius I.

Do Říma přišel se svým bratrem Hermem (Hermův pastýř) a stal se členem kněžského římského sboru. Po mučednické smrti papeže Hygina byl zvolen do vedení římské církve. Určil slavit památku Vzkříšení Páně na první neděli po 14. nisanu, to je po jarním úplňku, upevnil jednotnou kázeň mezi duchovními osobami. Papež exkomunikoval gnostiky Valentýna a Cedrona.