18. Poncián  (Pontianus)

Podle knihy papežů „Liber Pontificalis“ pocházel Poncián z Říma a jeho otcem byl Calpurnius. O Ponciánově životě neexistují téměř žádné informace. V září roku 235 byl Poncián spolu s dalšími církevními představiteli, včetně vzdoropapeže Hyppolita, na příkaz císaře Maximina Thráka zatčen a odsouzen k nuceným pracím v dolech na Sardinii (zde se usmířil s Hyppolitem). Aby Řím nezůstal bez biskupa a katolická církev bez vůdce, Poncián 28. září 235 rezignoval na svou funkci a umožnil tak volbu svého nástupce. V prosinci r. 237 na následky nelidských podmínek umírá. Ostatky Ponciána byly papežem Fabiánem převezeny do Říma a pohřbeny v Kalixtových katakombách.