Cyprián z Kartága cca 210 – 14. 9. 258

Od r. 248 biskup v Kartágu. Významný církevní otec vedl v době pronásledování křesťanů za Décia a Valeriána africkou církev a chránil ji před zánikem. Dochoval se jeho spis Ad Donatum o mravním úpadku římské říše a jeho korespondence, která je cenným pramenem pro dějiny církve a církevního práva. Cyprián se na dvou synodách v letech 255 a 256 zasazoval za opětovné křtění těch, kdo byli pokřtěni od kacířů. Tuto praxi odsoudil a zakázal papež Štěpán I. s odvoláním na podíl římského biskupa na primátu biskupa kartaginského. Cyprián byl popraven za trest, protože se bez svolení vrátil do diecéze z vyhnanství, kam byl při pronásledování křesťanů poslán.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Cyprián z Kartága [on-line] [Citováno 3. 7. 2013] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/cyprian-z-kartaga/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.