Crick Francis  1916 - 2004

Anglický fyzik, spoluobjevitel dvojšroubovice DNA, nositel Nobelovy ceny

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Francis Crick [Citováno 6. 3. 2011] Dostupné na http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=474&RID=1


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.