Cato Marcus Porcius Censor  (Cato Maior) 234 - 149 př. Kr.

Římský spisovatel, politik, voják a řečník. Jako první psal spisy latinsky. Propagoval vše římské a odmítal cizí vlivy, především řecký. Je zakladatelem latinsky psané prózy, která byla do té doby psána řecky.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Cato starší [on-line], Poslední aktualizace 18. 12. 2011 [Citováno 19. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cato_starší


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.