Báruch  cca 7. - 6. století př. Kr.

Byl starozákonním prorokem, je považován za autora knihy Báruch. Doprovázel proroka Jeremiáše, byl jeho přítelem a písařem. O jeho dalších osudech biblické podání mlčí. Tradice se v podání jeho dalšího osudu rozchází, podle jedněch zemřel v Egyptě, podle jiných odešel po dobytí Egypta Nebukadnesarem II. do Babylónu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Báruch (prorok), [on-line], Poslední aktualizace 2. 8. 2013 [Citováno 7. 3. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Báruch_(prorok)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.