Brhadratha  vládl cca. 187 – 185 př. Kr.

Byl posledním panovníkem Maurjovské říše, která dosáhla svého vrcholu za vlády Ašóky (vládl cca. 273 - 232 př. Kr.). Po Ašókově smrti nedokázali jeho nástupci rozsáhlou zemi udržet a říše se začala rozpadat. Brhadratha byl zavražděn jedním ze svých generálů.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Brhadratha, [on-line], Poslední aktualizace 21. 3. 2013 [Citováno 22. 12. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Brhadratha


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.