Babylas z Antiochie  ? - 250

Babylas se stal biskupem v Antiochii na území dnešního Turecka kolem roku 240. Sv. Ján Chryzostom uvádí, že Babylas odmítl vydat povolení ke vstupu do chrámu císaři Filipovi, zvanému Arab, dokud neprovede pokání. Filip totiž zabil svého předchůdce Gordian III. Během pronásledování za císaře Decia byl Babylas se svými mladými studenty Urbanem, Prilidianem a Epoloniem uvězněn a mučen. Během čekání na popravu Babylas zemřel. Jeho pozůstatky byly uloženy nedaleko chrámu Apolla.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Babylas [on-line], [Citováno 31. 3. 2014]. Dostupné na: http://www.zivotopisysvatych.sk/babylas/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.