Bar Kochba Šimon  ? - 135

Vlastním jménem Bar Kosiba (aramejsky Syn hvězdy), vůdce druhého židovského povstání proti Římu r. 132 – 135 za vlády císaře Hadriána. Bar Kochba byl mnohými vnímán jako mesiáš. Podařilo se mu od Římanů osvobodit Judeu. Vstoupil s vojskem do Jeruzaléma a vládl zde 30 měsíců. Po prvních úspěších povstání bylo poraženo a Bar Kochba padl v pevnosti Bethar. Bar Kochbova vzpoura, si podle Diona Cassia vyžádala životy půl milionu Židů. Vzpouru udusili Římané až po třech letech s nasazením téměř 12 legií a mnoha pomocných sil včetně námořnictva. Ztráty Římanů byly tak těžké. Celá jedna legie včetně pomocných sborů byla naprosto zničena. Na místě Jeruzaléma který byl zničen a rozbořen 70 n.l. po židovské válce, pak císař Hadrián založil římskou vojenskou kolonii Aelia Capitolina, do které židovské obyvatelstvo nemělo přístup.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Bar Kochba [on-line], [Citováno 26. 3. 2014]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/bar-kochba


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.