Barbeló

Je ženské božství ve své dokonalé podobě. Je ztotožňována s ženskou postavou ztělesněné Moudrosti a pramáti Evy.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Barbelo [on-line], Poslední aktualizace 19. 2. 2014. [Citováno 25. 3. 2014]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Barbelo


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.