Biskup

Slovo je odvozeno z řeckého episkopos - strážce. V římskokatolické církvi je chápán jako představený církevní obce (místní církve) a nástupce apoštolů. Je pod autoritou papeže, který ho zpravidla také jmenuje, nejvyšší hlavou v čele biskupství. Svátost se předává z biskupa na biskupa při svěcení (apoštolská posloupnost - sukcese). Za pomoci dómské kapituly spravuje biskup svou diecézi, kterou musí každých pět let vizitovat; zde vykonává nejvyšší duchovní soudní pravomoc, moc učitelskou a světící. Jako znamení své hodnosti nosí kříž na prsou, biskupský prsten; berlu, a mitru při bohoslužbách. Funkce úřadu je podobná ve východní církvi, avšak biskup je volen z okruhu kněžských mnichů.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Biskup [on-line], [Citováno 12. 9. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/biskup/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.