Baur Ferdinand Christian  21. 6. 1792 – 2. 12. 1860

Německý protestantský teolog a zakladatel Tübingenské školy teologie (pojmenovaný pro univerzitě v Tübingenu, kde studoval a učil Baur). Podle teorie Hegelovy dialektiky, Baur tvrdí, že druhé století křesťanství představuje syntézu dvou protikladných tezí: židovského křesťanství a pohanského křesťanství. Domníval se, že texty NZ mají silně spekulativní ráz a prošly dlouhým myšlenkovým vývojem. Že jen List Římanům, 1. a 2. Korintským a List Galatským napsal apoštol Pavel, a že Pavel ze Skutků apoštolů je jiný Pavel, než autor těchto listů. Tyto domněnky, pro něž nebyly žádné historické doklady, ztratily na přesvědčivosti, když Adolf von Harnack a nové nálezy papyrů doložily dřívější data vzniku novozákonních spisů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Ferdinand Christian Baur [on-line], Poslední aktualizace 17. 3. 2013 [Citováno 15. 5. 2013], Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Christian_Baur


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.