Barnabáš ? - 61

Barnabáš byl levita jménem Josef, pocházel z Kypru. Jméno Barnabáš dostal od apoštolů, kterým dal všechny peníze z prodaného majetku. Sv. Pavla po jeho obrácení přivedl do Antiochie a doprovázel ho i na první apoštolské cestě. Na apoštolském sněmu se snažil prosadit, že pohané, kteří chtějí přijmout křesťanství, nemají být zavazováni k židovským zákonům. Barnabášovy životní osudy jsou zaznamenány ve Skutcích apoštolských.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Barnabáš [on-line], [Citováno 20. 1. 2013] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/barnabas/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.