Brugsch Heinrich  18. 2. 1827 - 9. 9. 1894

Byl především německý egyptolog, který se věnoval studiu léčitelských vědomostí v papyrech a snažil se vysvětlit vše, co papyry, zabývající se medicínou obsahují.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Heinrich Brugsch [on-line], Poslední aktualizace 4. 4. 2013. [Citováno 15. 4. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Brugsch


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.