Boehme Jakob  1575 - 1624

byl německý protestantský mystik. Boehme se narodil ve východním Německu, poblíž Zhořelce. Vyrůstal v luteránském prostředí a měl se z něj stát švec. V mládí měl zvláštní vizi. Roku 1600 se při práci zadíval na cínovou nádobu a poté nabyl přesvědčení, že je schopen nazírat do jádra člověka i přírody. Od té doby byl prý schopen nahlížet do jádra přirozenosti všeho živého. O tomto zážitku však s nikým nemluvil a dál se věnoval obchodu a rodině. Někdy v roce 1610 měl další vizi. V jediné chvíli se Böhme údajně dozvěděl víc, než mnohý jiný dlouholetý učenec. Tvrdil, že spatřil "jsoucno všech jsoucen", vše živé i neživé skrze boží moudrost. Seznal, že existují tři světy - božský, temný a svět vnější, svět "náš". Tento zážitek si pro sebe pečlivě zapsal. Z těchto zápisků pak vznikla kniha Die Morgenroete im Aufgang, známější pod názvem Aurora. Spis vyvolal na jedné straně obdiv a na straně druhé opovržení (zejména u duchovenstva).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jakob Böhme [on-line], Poslední aktualizace 8. 2. 2012. [Citováno 7. 3. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakob_Boehme


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.