Bible svatováclavská

Je katolický barokní překlad celé Bible pořízený jezuity na základě revidované latinské Vulgáty. Vyšla v letech 1677 (NZ), 1712 a 1715 (SZ). Svůj název dostala díky tomu, že byla vydána nákladem Dědictví svatého Václava. Podnětem k novému českému překladu Bible byla snaha vytvořit nový překlad revidované Vulgáty, tzv. Sixto-klementiny. Šlo o pokus prosadit tridentské reformní (a protireformační) smýšlení do národního prostředí. O překlad a vydání se postarali pražští jezuité Jiří Konstanc (1607-1673), Matěj Václav Šteyer (1630-1692) a později Jan Barner (1643-1708).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Bible svatováclavská [on-line], Poslední aktualizace 25. 9. 2012. [Citováno 4. 12. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible_svatováclavská


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.