Bhakti

Je sanskrtský termín znamenající oddanost či uctívání. Zejména v hinduistické tradici se toto slovo užívá téměř výhradně ve významu oddanost Bohu či Božstvu.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Bhakti [on-line], Poslední aktualizace 2. 2. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bhakti


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.