Bengel Albrecht Johann  1687 - 1752

Byl německý luteránský teolog a jedním z hlavních představitelů německého pietismu, zakladatel textové kritiky Nového zákona. Stanovil zásadu, že čím je text těžší na pochopení a čtení, tím je starším a originálnějším textem. Z důvodu řazení textu dle stáří vyvinul tzv. linie dokumentů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Johann Albrecht Bengel [on-line], Poslední aktualizace 2. 9. 2012. [Citováno 15. 10. 2012] Dostupné na: http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Albrecht_Bengel


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.