Benediktíni

Řád svatého Benedikta (lat. Ordo Sancti Benedicti, OSB) je nejstarší existující mnišský řád západního křesťanství. Řídí se Řeholí svatého Benedikta z Nursie (cca 480 - cca 547) z počátku 6. století, která byla sepsána pro mnišské společenství na Monte Cassinu, kde Benedikt založil klášter. Řehole vyjadřuje Benediktův záměr zřídit pro službu Pánu družinu (schola servitii). Platí v ní strohá kázeň jako u armády, příznačná je též uvážená míra požadavků. Je zákonem, který je možno zachovávat, a proto také musí být dodržován. Benedikt přihlédl ke všemu, co v mnišských tradicích jeho doby existovalo; vyvaroval se však vší jednostrannosti. Jeho dílo je velkolepým svědectvím organizační síly římského myšlení.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Benedikt [on-line], [Citováno 23. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/benedikt/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.