Belser Johannes Evangelist  30. 10. 1850 - 20. 10. 1916

Po vysvěcení na kněze, od r. 1880 učil na škole v Ellwangenu, od r. 1889 až do své smrti působil jako profesor na universitě v Tübingenu. Byl přesvědčený, že působení Ježíše v Palestině trvalo pouze rok. Tento názor se snažil striktně prezentovat z hlediska chronologie a topografie.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Belser Johannes Evangelist [on-line], Poslední aktualizace 6. 6. 2012. [Citováno 20. 3. 2013]. Dostupné na: http://www.eduteka.pl/doc/belser-johannes-evangelist


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.